Skip to content

Musi zajac odpowied- niq nisze

10 miesięcy ago

352 words

Musi zająć odpowied- niq niszę ekologiczną w zespołach miejscowych. Zdaje się, że naj pewniejsze wyniki naturalizacji zwierząt dają przypadki zawleczenia na wyspy, leżące w tych’ samych albo zbliżonych strefach klimatycznych. Tam bowiem środowisko. biotyczne, jak to już wiemy, może nie być całkowicie „wysycone”; trwałe zadomo- wienie, wobec słabszej konkurencji, staje się łatwiejsze. W taki zapewne sposób należy tłumaczyć rozsiedlenie . po wszystkich wyspach Polinezji tych licznych ja- szczurek-gekonów, które tam bytują, zawleczone naj- prawdopodobniej łodziami krajowców i statkami. Świadoma aklimatyzacja „Wprowadza człowiek celowo pewne gatunki zwie- rzęce w celach utylitarnych, więc zwierzęta łowne, ryby; zwierzęta dostarczające futer itp. Przeważnie polegają te innowacje na zupełnej nieznajomości fauny krajowej i budzą odrazę i wstręt każdego przyrodnika i miłośnika swojszczyzny. Zamiast starać się o zacho- wanie i podniesienie ilościowe resztęk wyniszczonej fauny Europy: jelenia, łosia, głuszca, cietrzewia i ja- rząbka, o uregulowanie połowów łososia, pstrąga, je- siotra wprowadza się w Niemczech i innych krajach ‚. Europy południowego daniela, azjatyckie bażanty, szereg ryb amerykańskich. Na szczęście w Polsce ta, chorobliwa „mania” aklimatyzacyjna nie przybrała większych rozmiarów, poza rybactwem, gdzie ciągle ponawia się próby wprowadzenia ryb amerykańskich, choć do dzisiaj nie znamy dobrze fauny ryb kraje- wycłr, i dalecy jesteśmy od racjonalnego jej wykorzy- stania” (Kuntze „Wpływ człowieka na skład fauny”). Królik, pochodzący z zachodnich rejonów śród- ziemnomorskich, bądź umyślnie rozpuszczony w celach myśliwskich, bądź też uchodząc z miejsc hodowlanych, rozpowszechnił się dziś vi znacznej części Eur9PY zachodniej i środkowej. U’ nas, po przekroczeniu Śląska, wtargnął w granicę dawnej Kongresówki około 1880 r., zajmując dziś obszar w zasadzie na zachód od Wisły, przekroczył nawet z lekka rzekę w rejonach północnych, przylegających do Warmii. Wszędzie jednak staje się niepożądanym intruzem, niszczącym zasiewy, podkopującym drzewa, spycha- jącym faunę miejscową. [hasła pokrewne: , , ]